Information enligt GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som registrerad användare]. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig aktuella informationer om föreningens verksamhet.

Vi har fått dina uppgifter från din registrering. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är dit samtycke om detta. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du inte avregistrerad som intressent. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan, varken inom Sverige eller utomlands.. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är

Föreningen Nybyggare 2.0

Sören Padel

Kourbevare 8

930 72 Adak

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontaktformuläret på den här webbsajten.